Bệnh viện Đa Khoa Phương Nam

Bệnh viện Đa Khoa Phương Nam

Type project: Hoàn Thiện Văn Phòng

|

Type project: Hospital

 

 

 

 

Kết quả có được sau quá trình PV Home thi công lắp ráp